ALGEMEEN

Zijn uw persoonlijke gegevens gewijzigd? Bent u bijvoorbeeld verhuisd, heeft u een nieuwe apotheek een andere zorgverlener of ander email adres? Geef dit dan door aan ons en aan andere zorgverleners (zoals de huisartsenpost en poli’s in het ziekenhuis) waar u in behandeling bent.

 

GRIEPVACCINATIE

Iedereen die in aanmerking komt voor de griep- en/of pneumokokkenvaccinatie heeft een uitnodiging ontvangen. De vaccinaties worden zaterdag 12 november en woensdag 16 november gezet, in buurtcentrum Nazareth (dus niet op de praktijk). Bij luchtwegklachten en/of koorts mag u niet komen, bel dan even met de assistente om u af te melden en een andere afspraak in te plannen. 

 

COVID

 

(Mondkapjesplicht - geen artsenverklaringen: zie onderaan deze pagina)

 

Vaccinatiebewijs

Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie?

  • Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen.
  • Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0031-247247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.
  • Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden? Alleen als u door onze huisartsenpraktijk volledig bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen.

 Stuurt u dan een e-mail naar huisartsennazareth@ezorg.nl, geef daarbij aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dat dit niet is gelukt via CoronaCheck.nl. Vermeld ook uw contactgegevens.

Als het voor ons mogelijk is om u wel een vaccinatiebewijs te geven, dan sturen we u dat toe.

Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen.

 

Informatie Corona virus - praktijk gesloten voor inloop

Het corona virus veroorzaakt een griep met vaak koorts daarbij. Deze griep verloopt meestal gunstig, net als de gewone griep. Het advies bij koorts of luchtwegklachten (zoals hoesten) is:

  • laat u testen op corona bij de GGD (bel daarvoor altijd eerst 0800-1202)

  • uitzieken

  • thuisblijven

  • in uw elleboog hoesten en niezen, niet in uw hand.

Blijf dus thuis! Als u kortademig of erg ziek bent, dan moet U ons bellen. Bent u ouder dan 70 jaar? Of heeft u een chronische ziekte? Bel dan gerust met de doktersassistente! 

Als veel mensen tegelijk ziek worden, staat de gezondheidszorg te veel onder druk. Daarom heeft de Nederlandse regering strenge maatregelen genomen. En daarom hebben wij huisartsenpraktijk Nazareth ook moeten sluiten voor inloop. Daarmee verlagen we de besmettingskans in onze praktijk. U mag alleen bellen. De doktersassistente zal u advies geven en als dat nodig is zal de dokter u terugbellen of krijgt u een afspraak. Wanneer u een afspraak krijgt, wordt u meestal gevraagd buiten te wachten tot u 'naar binnen gebeld wordt'.   

Wilt u meer informatie, bekijk dan dit filmpje of kijk op www.thuisarts.nl of de website van het RIVM, www.rivm.nl. Verdere informatie coronavirus (COVID-19) in Nederlands en andere talen / COVID-19 information in foreign languages: klik hier / click here.

Was uw handen vaak, zeker na contact met anderen. Handen wassen doet u het beste zo:

Afbeeldingsresultaat voor handen wassen

Was uw handen onder stromend water

Gebruik hierbij vloeibare zeep

Wrijf de zeep over de hele hand, ook tussen de vingers en onder de nagels (zie plaatjes hierboven)

Spoel uw handen goed af

Droog uw handen aan een droge, schone handdoek of aan een papieren wegwerphanddoek

 

EN VERDER:

Houdt 1,5 meter van andere mensen als dat mogelijk is

Raak uw gezicht niet of zo min mogelijk aan

Hoest en nies in uw elleboog, niet in uw hand

 

Mondkapjesplicht - geen artsenverklaringen: 

Vanaf 1 december j.l. is het in Nederland verplicht om een niet-medisch mondmasker te dragen in alle openbare en overdekte ruimtes. Indien u wegens medische redenen niet kunt voldoen aan de mondkapjesverplichting, kunt u vallen onder de uitzonderingsregeling. 

Onze praktijk zal geen verklaring schrijven om aan te tonen dat u binnen de uitzonderingsregels valt. Er zijn landelijk afspraken gemaakt, dat artsen dergelijke verklaringen niet opstellen voor hun patiënten. Meer informatie hierover kunt u lezen in het bericht van Artsenfederatie KNMG.

U kunt op diverse manieren aantonen dat u onder de uitzonderingsregeling valt:

 -          Download de uitzonderingskaart van Vilans en vul deze zelf aan met relevante informatie. Hier kunt u onder meer kort de reden van het niet dragen van een mondkapje en een telefoonnummer van een naaste (familie, partner o.i.d.) op noteren die kan bevestigen dat u geen mondkapje kunt dragen.

 -          Indien u medicatie gebruikt, kunt u deze medicatie of een medicatiepaspoort laten zien aan de handhavingsambtenaar.

 -          Draag daarnaast, indien dat wel mogelijk is, een face-shield. Hiermee laat u zien dat u welwillend bent. U kunt op internet kijken waar u dit kunt kopen.

Bewaren

 

T. 043 3624100

(overdag op werkdagen van 8.00-17.00)

 Praktijkadres
Kemenadeplein 4
6222 VE Maastricht

Klik hier voor een routebeschrijving

 

SPOEDLIJN                 

043 3639480

 

mail: huisartsennazareth@ezorg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren