Het maken van een afspraak
Voor het inplannen van een afspraak kunt u bellen of langskomen. In overleg met de assistente wordt de urgentie beoordeeld en krijgt u een afspraak. Onze insteek is om iedere patiënt zo snel en zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarom is het van belang om bij het maken van een afspraak goed aan te geven waarvoor u komt. De assistente kan dan inschatten hoeveel tijd u nodig heeft. Heeft u meer tijd nodig of zijn er meerdere problemen, dan kunt u een dubbele afspraak aanvragen ( 1 consult = 10 minuten). We streven ernaar om iedere patiënt die voor 10.00 uur belt ook op dezelfde dag een afspraak te geven.

Afspraak annuleren
Als u verhinderd bent, wordt u vriendelijk verzocht uw afspraak tijdig te annuleren. Als wij op tijd weten dat u niet kunt komen, kunnen we een andere patiënt plannen op het spreekuur. Zo wordt voorkomen dat uw plek onnodig onbenut blijft.

Bij binnenkomst huisartsenpraktijk
Bij binnenkomst van de huisartsenpraktijk kunt u zich melden bij de assistente aan de balie. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. De arts zal u vervolgens binnenroepen. Het spreekuur van de artsen kan uitlopen waardoor u later wordt binnengeroepen dan afgesproken. Hiervoor uw begrip.

Het aanvragen van een visite
Voor 10.00 uur kunt u telefonisch visites aanvragen. Visites worden uitsluitend gereden voor patiënten die bedlegerig zijn.

Het aanvragen van recepten
Het aanvragen van recepten kan iedere werkdag van 08.00-17.00 uur. Echter elke apotheek heeft zijn eigen regels over het bestellen van herhaalrecepten. (De meeste apotheken hanteren de regel: voor 12.00 uur bestellen is de dag erna vanaf 15.00 uur ophalen)

Bellen voor uitslagen
U kunt, i.v.m. drukte aan de telefoon, het beste tussen 13.30-17.00 uur bellen voor uitslagen. Indien het nodig is belt de huisarts u terug.

Omgangsvormen
Binnen onze praktijk gelden er algemene omgangsvormen zoals elkaar beleefd en met respect behandelen. Agressief gedrag wordt niet getolereerd. Indien u de Nederlandse of Engelse taal niet beheerst vragen wij u vriendelijk om een tolk mee te nemen.

Roken en het gebruik van alcohol en drugs zijn niet toegestaan in deze praktijk.

 

043 3624100

(toets 1 bij spoed)

 Praktijkadres
Kemenadeplein 4
6222 VE Maastricht

Klik hier voor een routebeschrijving

 

 

mail: huisartsennazareth@ezorg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren